Είσοδος Ξενώνα συλλόγου φίλων παιδιών με καρκίνο ‘Ελπίδα’

ABOUT

Έργο: Ανακαίνιση εισόδου ξενώνα συλλόγου “Ελπίδα¨

Σχεδιασμός και κατασκευή.

Τοποθεσία: Αθήνα

CATEGORY
Αρχιτεκτονική