Διαμέρισμα L για το Airbnb

ABOUT

Έργο: Ανακαίνιση διαμερίσματος L

Σχεδιασμός και κατασκευή για ενοικίαση στο πρόγραμμα Airbnb.

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη.

CATEGORY
[:el]horeca[:en]horeca[:], [:el]κατοικιες[:en]residential[:]