Διαμέρισμα L για το Airbnb

ABOUT

Έργο: Ανακαίνιση διαμερίσματος L

Σχεδιασμός και κατασκευή για ενοικίαση στο πρόγραμμα Airbnb.

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη.

CATEGORY
Horeca, [:el]Κατοικίες[:en]Residential[:]