Κτίριο Κ

ABOUT

Έργο: Kτιρίο μικτής χρήσης.

Αρχιτεκτονική, Η/Μ Μελέτη και έκδοση αδείας.

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη.

CATEGORY
Αρχιτεκτονική, Μηχανολογικά