διαμέρισμα 1 για το Airbnb

ABOUT

Έργο: Ανακαίνιση διαμερίσματος P

Σχεδιασμός και κατασκευή διαμερίσματος για ενοικίαση στο Airbnb.

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη.

Φωτογραφίες: Kim Powell.

 

CATEGORY
Horeca, [:el]Κατοικίες[:en]Residential[:]