φαρμακείο K.

ABOUT

Έργο: Ανακαίνιση φαρμακείου

Σχεδιασμός και αδειοδότηση.

Τοποθεσία: Γέρακας Αττικής.

CATEGORY
Αρχιτεκτονική, Μηχανολογικά